Informace o zpracování osobních údajů

MUSCLESPORT

OBJEDNÁVKY: 777 515 887 Po-Pá: 8:00-17:00 hod
0 ks za 0 Kč
Náš tip

NOČNÍ PROTEIN

Noční několikahodinové přerušení dodávky bílkovin znamená pro organismus snížení hladiny aminokyselin v krvi a tím i ohrožení procesů regenerace a tvorby svalové hmoty během nočního klidu, kdy jsou pro tyto anabolické procesy optimální podmínky. Příjem takzvaných „pomalých“ bílkovin před spaním, tedy bílkovin kaseinového typu, které se pomalu tráví a vstřebávají, je vzhledem k této skutečnosti velmi důležitý.

NYNÍ V AKCI 3145 g

Informace o zpracování osobních údajů

VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Společnost Jana Altrichterová MUSCLESPORT, IČ 67232698, se sídlem Slánská 292, Budyně nad Ohří PSČ 41118, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u ŽÚ Roudnice nad Labem pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www. musclesport.cz (dále jen „Správce“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v objednávkovém formuláři vyplněny):
  - jméno a příjmení
  - poštovní adresa
  - e-mail
  - telefonní číslo

 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce splnit

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

 1. Společnost Jana Altrichterová MUSCLESPORT, IČ 67232698, se sídlem Slánská 292, Budyně nad Ohří PSČ 41118, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u ŽÚ Roudnice nad Labem pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www. musclesport.cz(dále jen „Správce“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v registračním formuláři vyplněny):
  - jméno a příjmení
  - poštovní adresa
  - e-mail
  - telefonní číslo
  - pohlaví
  - datum narození

 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro registraci a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné registraci dokončit.

VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

 1. Společnost Jana Altrichterová MUSCLESPORT, IČ 67232698, se sídlem Slánská 292, Budyně nad Ohří PSČ 41118, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u ŽÚ Roudnice nad Labem pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www. musclesport.cz (dále jen „Správce“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny):
  -       jméno a příjmení
  -       e-mail
  -       telefonní číslo

 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a vedení evidence dotazů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro zodpovězení Vašeho dotazu a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné dotaz zodpovědět.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Správce využívá tyto zpracovatele:
  - společnost BlueGhost.cz, s.r.o., IČ 289 01 061, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Českomalínská 516/27, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 152013 (dále jen „BlueGhost“)
  - společnost VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29746 (dále jen „VSHosting“)

  Dalšími příjemci osobních údajů mohou být zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy. Společnost Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. Máte právo:
  - požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
  - požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  - vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  -  požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
  -  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.